Wep rubrieken volledig

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_wep_rubrieksindeling/4
Titel Wep rubrieken volledig
Beschrijving Waardelijst met rubrieken uit de rubrieksindeling van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat alle rubrieken.
Versie laatste
Versie-info Nieuwe rubriek: participatie
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 03-11-2022 14:03
Publicatiedatum 03-11-2022
Zichtdatum 03-11-2022
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Downloads scw_wep_rubrieksindeling_4.json
scw_wep_rubrieksindeling_4.rdf
scw_wep_rubrieksindeling_4.ttl
scw_wep_rubrieksindeling_4.xml
Andere versies
Aantal waarden in lijst 67
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_a2c634b01 vergunning of andere beschikking
c_11b611a01 vergunning of andere beschikking | evenementenvergunning
c_11b611a02 vergunning of andere beschikking | exploitatievergunning
c_11b611a03 vergunning of andere beschikking | omgevingsvergunning
c_11b611a04 vergunning of andere beschikking | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a05 vergunning of andere beschikking | andere vergunning
c_11b611a06 vergunning of andere beschikking | andere beschikking
c_a2c634b02 besluit van algemene strekking
c_38871eed besluit van algemene strekking | algemeen verbindend voorschrift (ministeriƫle regeling)
c_11b611a07 besluit van algemene strekking | algemeen verbindend voorschrift (verordening)
c_11b611a08 besluit van algemene strekking | algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen
c_11b611a09 besluit van algemene strekking | bekendmaking aan de scheepvaart
c_11b611a10 besluit van algemene strekking | beleidsregel
c_11b611a11 besluit van algemene strekking | delegatie- of mandaatbesluit
c_11b611a12 besluit van algemene strekking | gemeenschappelijke regeling
c_11b611a13 besluit van algemene strekking | ruimtelijk plan of omgevingsdocument
c_11b611a14 besluit van algemene strekking | verkeersbesluit of -mededeling
c_11b611a15 besluit van algemene strekking | ander besluit van algemene strekking
c_a2c634b03 registermutatie
c_11b611a16 registermutatie | accountantsregister
c_11b611a17 registermutatie | handelsregister
c_11b611a18 registermutatie | register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg
c_11b611a21 registermutatie | register diergeneesmiddelen
c_11b611a19 registermutatie | register geneesmiddelen
c_11b611a20 registermutatie | register gewasbeschermingsmiddelen of biociden
c_11b611a22 registermutatie | register streekproducten
c_a2c634b04 oproeping of juridische kennisgeving
c_11b611a23 oproeping of juridische kennisgeving | deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst
c_11b611a24 oproeping of juridische kennisgeving | echtscheiding of ontbinding
c_11b611a25 oproeping of juridische kennisgeving | faillissement, surseance van betaling of schuldsanering
c_11b611a26 oproeping of juridische kennisgeving | gerechtelijke oproeping belanghebbenden
c_11b611a27 oproeping of juridische kennisgeving | ondercuratelestelling of handlichting
c_11b611a28 oproeping of juridische kennisgeving | oproeping onbetaalde boetes
c_11b611a29 oproeping of juridische kennisgeving | schuldeisers of vereffening nalatenschap
c_11b611a30 oproeping of juridische kennisgeving | uitschrijving basisregistratie personen
c_a2c634b05 melding
c_11b611a31 melding | evenementmelding
c_11b611a32 melding | exploitatiemelding
c_11b611a33 melding | melding van activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a34 melding | omgevingsmelding
c_11b611a35 melding | andere melding
c_a2c634b06 voorlichting
c_11b611a36 voorlichting | afvalinzameling
c_11b611a37 voorlichting | inspraak
c_11b611a38 voorlichting | openingstijden
c_11b611a39 voorlichting | vergadering of stuk van het bestuur
c_11b611a40 voorlichting | verkiezingen
c_11b611a41 voorlichting | andere voorlichtingsinformatie
c_a2c634b07 overig
c_11b611a42 overig | advies Raad van State
c_11b611a43 overig | autorisatiebesluit basisregistratie personen
c_11b611a44 overig | benoeming of ontslag
c_11b611a45 overig | circulaire
c_11b611a46 overig | convenant
c_11b611a47 overig | Gazette Raad voor plantenrassen
c_11b611a48 overig | interne regeling
c_11b611a49 overig | kieswetpublicatie
c_11b611a50 overig | koninklijke onderscheiding
c_11b611a51 overig | liquidatie
c_11b611a52 overig | mededeling verzekeringswezen
c_11b611a53 overig | ongewenstverklaring vreemdeling
c_11b611a54 overig | onteigening
c_52a2fb6d overig | participatie
c_11b611a55 overig | pensioenen
c_11b611a56 overig | tuchtrechtelijke uitspraak
c_11b611a57 overig | vervreemding erfgoed
c_11b611a58 overig | overige overheidsinformatie