Wep plansoorten volledig

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_wep_plansoorten/1
Titel Wep plansoorten volledig
Beschrijving Waardelijst met plansoorten van ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten in publicaties op grond van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat alle plansoorten.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Wep plansoorten volledig op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:45
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Downloads scw_wep_plansoorten_1.json
scw_wep_plansoorten_1.rdf
scw_wep_plansoorten_1.ttl
scw_wep_plansoorten_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 8
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_d3c8e4b01 aanwijzingsbesluit of instructie
c_d3c8e4b03 bestemmings- of omgevingsplan
c_d3c8e4b02 projectbesluit
c_d3c8b4b04 provinciale omgevingsverordening
c_d3c8b4b09 reactieve interventie
c_d3c8b4b05 structuur- of omgevingsvisie
c_d3c8b4b06 voorbereidingsbesluit
c_d3c8b4b08 waterschapsverordening