Wep activiteiten volledig

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_wep_activiteiten/1
Titel Wep activiteiten volledig
Beschrijving Waardelijst met activiteiten die onderwerp kunnen zijn van omgevingsvergunningen en omgevingsmeldingen in publicaties op grond van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat alle activiteiten.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Wep activiteiten volledig op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:46
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Downloads scw_wep_activiteiten_1.json
scw_wep_activiteiten_1.rdf
scw_wep_activiteiten_1.ttl
scw_wep_activiteiten_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 9
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_d3c8b4b11 bouwen
c_d3c8b4b12 brandveilig gebruik
c_d3c8b4b13 kappen
c_d3c8b4b14 milieu
c_d3c8b4b18 natuur
c_d3c8b4b19 reclame
c_d3c8b4b15 ruimtelijke ordening
c_d3c8b4b16 slopen
c_d3c8b4b17 uitweg en inrit