STOP worktypes

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_stop_worktypes/2
Titel STOP worktypes
Beschrijving Waardelijst met (FRBR) worktypes die in STOP worden gebruikt.
Versie laatste
Versie-info Nieuw worktype: versieinformatie
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 22-12-2021 13:40
Publicatiedatum 22-12-2021
Zichtdatum 22-12-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads scw_stop_worktypes_2.json
scw_stop_worktypes_2.rdf
scw_stop_worktypes_2.ttl
scw_stop_worktypes_2.xml
Andere versies
Aantal waarden in lijst 12
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_2307a3ff besluit
c_43d8e132 consolidatie van een tijdelijk regelingdeel
c_46a1f04c geconsolideerd informatieobject
c_1c4446cb geconsolideerde regeling
c_ea80bf73 informatieobject
c_3311679e informatieobjectmutatie
c_64981328 kennisgeving
c_89625c86 officiële publicatie
c_cb739009 rectificatie
c_840059b4 regeling
c_59e0259b tijdelijk regelingdeel
c_7e7d6677 versieinformatie