STOP formaten van informatieobjecten

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_stop_formaten_informatieobjecten/1
Titel STOP formaten van informatieobjecten
Beschrijving Waardelijst met formaten van informatieobjecten (informatieobjectformats) in STOP.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst STOP formaten van informatieobjecten op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:49
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads scw_stop_formaten_informatieobjecten_1.json
scw_stop_formaten_informatieobjecten_1.rdf
scw_stop_formaten_informatieobjecten_1.ttl
scw_stop_formaten_informatieobjecten_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 2
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_3aa96d08 geo-informatieobject
c_75029aa4 PDF-document