Publicatiebladen

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_publicatiebladen/1
Titel Publicatiebladen
Beschrijving Waardelijst met publicatiebladen die door de wet als zodanig zijn genoemd.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Publicatiebladen op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:50
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads scw_publicatiebladen_1.json
scw_publicatiebladen_1.rdf
scw_publicatiebladen_1.ttl
scw_publicatiebladen_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 8
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_852da199 Afkondigingsblad
c_12cd7b9b Blad gemeenschappelijke regeling
c_81cc2eb5 Gemeenteblad
c_bdc265d5 Provinciaal blad
c_61e3099a Staatsblad
c_0670bae1 Staatscourant
c_b3179555 Tractatenblad
c_c97b118a Waterschapsblad