Verdragsthemas

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_bwb_verdragsthemas/1
Titel Verdragsthemas
Beschrijving Waardelijst met themas uit de thema-indeling verdragen in het Basis wettenbestand.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Wep Verdragsthemas volledig op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:46
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/bwb
Downloads scw_bwb_verdragsthemas_1.json
scw_bwb_verdragsthemas_1.rdf
scw_bwb_verdragsthemas_1.ttl
scw_bwb_verdragsthemas_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 59
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_a9b86d101 arbeid
c_a9b86d102 arbitrage
c_a9b86d103 belasting
c_a9b86d104 burgerlijk procesrecht
c_a9b86d105 burgerlijke stand
c_a9b86d106 cultuur
c_a9b86d107 diplomatieke en consulaire betrekkingen
c_a9b86d108 douane
c_a9b86d109 economische samenwerking
c_a9b86d110 eigendom, intellectuele en industriƫle
c_a9b86d111 energie
c_a9b86d112 flora en fauna
c_a9b86d113 gerechtshoven, internationale
c_a9b86d114 geschillenregeling
c_a9b86d115 gezondheid
c_a9b86d116 grenzen
c_a9b86d117 grondstoffen
c_a9b86d118 instellingen en organisaties
c_a9b86d119 investeringen
c_a9b86d120 landbouw en visserij
c_a9b86d121 luchtvaart
c_a9b86d122 mensenrechten
c_a9b86d123 milieu
c_a9b86d124 militair
c_a9b86d125 monetair
c_a9b86d126 nationaliteit
c_a9b86d127 nucleaire samenwerking
c_a9b86d128 onderwijs
c_a9b86d129 ontwikkelingssamenwerking
c_a9b86d130 overname van personen
c_a9b86d131 personen- en familierecht
c_a9b86d132 personenverkeer en migratie
c_a9b86d133 post
c_a9b86d134 privaatrecht
c_a9b86d135 privileges en immuniteiten
c_a9b86d136 rechtshulp
c_a9b86d137 ruimte
c_a9b86d138 scheepvaart
c_a9b86d139 sociale zekerheid
c_a9b86d140 spoorwegen
c_a9b86d141 strafrecht
c_a9b86d142 technische samenwerking
c_a9b86d143 telecommunicatie
c_a9b86d144 terrorisme
c_a9b86d145 toerisme
c_a9b86d146 uitlevering
c_a9b86d147 verdovende middelen
c_a9b86d148 verdragenrecht
c_a9b86d149 vervoer
c_a9b86d150 visa en reisdocumenten
c_a9b86d151 vluchtelingen
c_a9b86d152 voortzetting van verdragen
c_a9b86d153 vrede
c_a9b86d154 vriendschapsverdrag
c_a9b86d155 wapens
c_a9b86d156 water
c_a9b86d157 wegverkeer
c_a9b86d158 wetenschappelijke samenwerking
c_a9b86d159 zetelverdrag