Themas Basis wettenbestand

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_bwb_themas/1
Titel Themas Basis wettenbestand
Beschrijving Waardelijst met themas uit de thema-indeling in het Basis wettenbestand.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Themas Basis wettenbestand op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:47
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/bwb
Downloads scw_bwb_themas_1.json
scw_bwb_themas_1.rdf
scw_bwb_themas_1.ttl
scw_bwb_themas_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 19
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_bed49b60 belastingen
c_3708ac5e bouwen, wonen en leefomgeving
c_c70d3447 cultuur, sport, vrije tijd
c_1c504a92 defensie
c_9fbcfc19 economie en ondernemen
c_6bdc2b89 familie, jeugd en gezin
c_dfcf3a97 financiƫn
c_c95f4dd4 gezondheid en zorg
c_56a74243 immigratie, integratie en inburgering
c_33cf4691 internationale- en ontwikkelingssamenwerking
c_67671688 landbouw, natuur en voedsel
c_86b84a9d milieu, ruimte en water
c_a058394a onderwijs en wetenschap
c_e8ff69cb openbare orde en veiligheid
c_fd285f2b overheid, bestuur en koninkrijk
c_49cf6ea2 rechtspraak
c_17f08b1f subsidies, uitkeringen en toeslagen
c_9153c2b4 verkeer en vervoer
c_30e85e85 werk- en loopbaan