Rechtsgebieden Basis wettenbestand

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/scw_bwb_rechtsgebieden/1
Titel Rechtsgebieden Basis wettenbestand
Beschrijving Waardelijst met rechtsgebieden in het Basis wettenbestand.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Rechtsgebieden Basis wettenbestand op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:49
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/bwb
Downloads scw_bwb_rechtsgebieden_1.json
scw_bwb_rechtsgebieden_1.rdf
scw_bwb_rechtsgebieden_1.ttl
scw_bwb_rechtsgebieden_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 101
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_8054d6b3 agrarisch recht
c_7cca4bd5 arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
c_b69dc535 arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | ambtenarenrecht
c_50a06faa arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | arbeidsrecht
c_b24639c1 arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | militaire ambtenarenrecht
c_e77951d0 arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | pensioenrecht
c_9a7dd375 arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | sociaal zekerheidsrecht
c_825c930b arbitrage
c_f381106e bank- en effectenrecht, financiering
c_c05c1523 bank- en effectenrecht, financiering | bankrecht
c_c7ca5138 bank- en effectenrecht, financiering | effectenrecht
c_459e5366 bank- en effectenrecht, financiering | financiering en zekerheden
c_a93f5f66 bank- en effectenrecht, financiering | toezicht bank- en kredietwezen
c_ba9504e5 belastingrecht
c_47a56149 belastingrecht | BTW en accijns
c_771aa828 belastingrecht | dividendbelasting
c_49a0d743 belastingrecht | formeel belastingrecht
c_4921283c belastingrecht | heffingen lokale overheden
c_8173a6ff belastingrecht | inkomstenbelasting
c_149a4823 belastingrecht | internationale regelingen
c_a1d2e8d4 belastingrecht | invoer en douane
c_4b09a861 belastingrecht | invorderingsrecht
c_5090ae6f belastingrecht | loonbelasting en premieheffing
c_e79db34a belastingrecht | milieubelasting
c_6e38f3bc belastingrecht | successie- en schenkingsrecht
c_c4534511 belastingrecht | vennootschapsbelastingrecht
c_3405e4a1 contracten, schade en aansprakelijkheid
c_c531a512 contracten, schade en aansprakelijkheid | aansprakelijkheidsrecht
c_a11eaa90 contracten, schade en aansprakelijkheid | consumentenrecht
c_cf521795 contracten, schade en aansprakelijkheid | internationaal contractrecht
c_69b82af6 contracten, schade en aansprakelijkheid | verbintenissenrecht
c_63c42465 contracten, schade en aansprakelijkheid | verzekeringsrecht
c_79f2c282 cultureel recht
c_5bbb3a9b financieel en economisch recht
c_f4d3b2e1 gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
c_e98c35be goederenrecht
c_8e783db5 goederenrecht | eigendomsrecht
c_d14a17d5 goederenrecht | erfpacht, vruchtgebruik
c_c43a7334 goederenrecht | hypotheekrecht en pandrecht (zekerheidsrechten)
c_5092de31 informatierecht
c_8fbe4664 informatierecht | ICT-recht
c_4a3402ad informatierecht | telecomrecht
c_674c0ac7 insolventierecht
c_3d087471 insolventierecht | faillissement
c_4361689d insolventierecht | schuldsanering
c_65b2367c insolventierecht | surseance
c_a9160582 intellectuele eigendom
c_8b3782ea intellectuele eigendom | auteursrecht
c_c220f66c intellectuele eigendom | intellectueel eigendomsrecht
c_bc9292d4 intellectuele eigendom | octrooirecht
c_ef8758fb internationaal privaatrecht Inclusief internationaal procesrecht
c_b26c78e3 internationaal publiekrecht
c_ea564774 internationaal publiekrecht | mensenrechten
c_003c1dd9 internationaal publiekrecht | ontwikkelingssamenwerking
c_cc3cbecb internationaal publiekrecht | volkenrecht
c_96ed7748 levensmiddelenrecht
c_ee165cc3 mededingingsrecht
c_6755aa64 migratierecht
c_3c8b7fa0 migratierecht | nationaliteitsrecht
c_0f0673b6 migratierecht | vreemdelingenrecht
c_1dbae688 ondernemingspraktijk
c_0c246a16 ondernemingspraktijk | fusies en overnames
c_e80b3672 ondernemingspraktijk | ondernemingsrecht
c_8285b37e ondernemingspraktijk | stichtingen en verenigingen
c_f3405203 ondernemingspraktijk | vennootschapsrecht
c_84d3929c onderwijsrecht
c_c06fcca1 openbare orde en veiligheidsrecht
c_5d8350bb personen- en familierecht
c_02a7f1c4 personen- en familierecht | echtscheiding
c_6ac30ccf personen- en familierecht | erfrecht
c_e49bce03 personen- en familierecht | familierecht
c_21e7f286 personen- en familierecht | jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht)
c_d05d9921 personen- en familierecht | personenrecht
c_66ad74bd privacy
c_82b0ce3b procesrecht
c_b52af7e9 procesrecht | bestuursprocesrecht
c_c60b9092 procesrecht | burgerlijk procesrecht
c_093f785e procesrecht | strafprocesrecht
c_8ad05f6d ruimtelijke ordening en milieu
c_0aa457e4 ruimtelijke ordening en milieu | milieurecht
c_638d8062 ruimtelijke ordening en milieu | omgevingsrecht
c_b47c724c ruimtelijke ordening en milieu | waterrecht
c_f3d7c872 sportrecht
c_da370768 staats- en bestuursrecht
c_052899f0 staats- en bestuursrecht | bestuursrecht
c_c2b43841 staats- en bestuursrecht | militair recht
c_77eb3af8 staats- en bestuursrecht | staatsrecht
c_5f2f0b55 strafrecht
c_f0f885e5 strafrecht | financieel-economisch strafrecht
c_dd17dae0 strafrecht | internationaal strafrecht
c_e1b8b455 strafrecht | jeugdstrafrecht
c_b84f1591 strafrecht | milieustrafrecht
c_8a460f2d strafrecht | penitentiair recht
c_4641d131 strafrecht | strafrecht (algemeen)
c_03d15325 strafrecht | verkeersrecht
c_ff938556 tuchtrecht
c_7ed87355 vervoersrecht
c_3e6b35e2 wonen, onroerend goed, bouwrecht
c_8a8c5620 wonen, onroerend goed, bouwrecht | bouwrecht
c_3dbe5325 wonen, onroerend goed, bouwrecht | huurrecht
c_43c42162 wonen, onroerend goed, bouwrecht | onroerend goedrecht