Register waterschappen op peildatum

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_waterschappen_peildatum/1
Titel Register waterschappen op peildatum
Beschrijving Waardelijst met waterschappen die bestaan op de peildatum.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Register waterschappen op peildatum 01-01-2017.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Peildatum 01-01-2017
Aangemaakt op 15-11-2021 17:34
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/waterschap
Downloads rwp_waterschappen_peildatum_1.json
rwp_waterschappen_peildatum_1.rdf
rwp_waterschappen_peildatum_1.ttl
rwp_waterschappen_peildatum_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 22
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
ws0654 waterschap Aa en Maas
ws0155 waterschap Amstel, Gooi en Vecht 01-01-2017
ws0202 waterschap Blija Buitendijks 20-12-2017
ws0652 waterschap Brabantse Delta
ws0539 waterschap De Dommel
ws0664 waterschap Drents Overijsselse Delta 01-01-2016
ws0655 waterschap Hollandse Delta
ws0636 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
ws0651 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ws0372 Hoogheemraadschap van Delfland
ws0616 Hoogheemraadschap van Rijnland
ws0656 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
ws0646 waterschap Hunze en Aa's
ws0665 waterschap Limburg 01-01-2017
ws0647 waterschap Noorderzijlvest
ws0152 waterschap Rijn en IJssel
ws0621 waterschap Rivierenland
ws0661 waterschap Scheldestromen 01-01-2011
ws0662 waterschap Vallei en Veluwe 01-01-2013
ws0663 waterschap Vechtstromen 01-01-2014
ws0653 Wetterskip Fryslân
ws0650 waterschap Zuiderzeeland