Register provincies op peildatum

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_provincies_peildatum/1
Titel Register provincies op peildatum
Beschrijving Waardelijst met provincies die bestaan op de peildatum.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Register provincies op peildatum 01-01-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Peildatum 01-01-2021
Aangemaakt op 15-11-2021 17:31
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie
Downloads rwp_provincies_peildatum_1.json
rwp_provincies_peildatum_1.rdf
rwp_provincies_peildatum_1.ttl
rwp_provincies_peildatum_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 12
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
pv22 provincie Drenthe
pv24 provincie Flevoland
pv21 provincie Fryslân
pv25 provincie Gelderland
pv20 provincie Groningen
pv31 provincie Limburg
pv30 provincie Noord-Brabant
pv27 provincie Noord-Holland
pv23 provincie Overijssel
pv26 provincie Utrecht
pv29 provincie Zeeland
pv28 provincie Zuid-Holland