Register ministeries op peildatum

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_ministeries_peildatum/1
Titel Register ministeries op peildatum
Beschrijving Waardelijst met ministeries die bestaan op de peildatum.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Register ministeries op peildatum 01-01-2018.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Peildatum 01-01-2018
Aangemaakt op 15-11-2021 17:28
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie
Downloads rwp_ministeries_peildatum_1.json
rwp_ministeries_peildatum_1.rdf
rwp_ministeries_peildatum_1.ttl
rwp_ministeries_peildatum_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 12
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
mnre1010 ministerie van Algemene Zaken
mnre1034 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mnre1013 ministerie van Buitenlandse Zaken 12-03-1798
mnre1018 ministerie van Defensie
mnre1045 ministerie van Economische Zaken en Klimaat 14-10-2010
mnre1090 ministerie van Financiƫn
mnre1130 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 14-10-2010
mnre1058 ministerie van Justitie en Veiligheid
mnre1153 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 26-10-2017
mnre1109 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
mnre1073 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mnre1025 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport