Register Caribische openbare lichamen op peildatum

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_caribische_openbare_lichamen_peildatum/1
Titel Register Caribische openbare lichamen op peildatum
Beschrijving Waardelijst met Caribische openbare lichamen die bestaan op de peildatum.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Register Caribische openbare lichamen op peildatum 10-10-2010.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Peildatum 10-10-2010
Aangemaakt op 15-11-2021 12:27
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/col
Downloads rwp_caribische_openbare_lichamen_peildatum_1.json
rwp_caribische_openbare_lichamen_peildatum_1.rdf
rwp_caribische_openbare_lichamen_peildatum_1.ttl
rwp_caribische_openbare_lichamen_peildatum_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 3
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
col01 openbaar lichaam Bonaire 10-10-2010
col03 openbaar lichaam Saba 10-10-2010
col02 openbaar lichaam Sint Eustatius 10-10-2010