Register waterschappen compleet

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_waterschappen_compleet/1
Titel Register waterschappen compleet
Beschrijving Waardelijst met waterschappen die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Register waterschappen compleet op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:21
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/waterschap
Downloads rwc_waterschappen_compleet_1.json
rwc_waterschappen_compleet_1.rdf
rwc_waterschappen_compleet_1.ttl
rwc_waterschappen_compleet_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 32
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
ws0654 waterschap Aa en Maas
ws0155 waterschap Amstel, Gooi en Vecht 01-01-2017
ws0202 waterschap Blija Buitendijks 20-12-2017
ws0652 waterschap Brabantse Delta
ws0539 waterschap De Dommel
ws0664 waterschap Drents Overijsselse Delta 01-01-2016
ws0151 waterschap Groot Salland 31-12-2015
ws0655 waterschap Hollandse Delta
ws0636 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
ws0651 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
ws0372 Hoogheemraadschap van Delfland
ws0616 Hoogheemraadschap van Rijnland
ws0656 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
ws0646 waterschap Hunze en Aa's
ws0665 waterschap Limburg 01-01-2017
ws0647 waterschap Noorderzijlvest
ws0638 waterschap Peel en Maasvallei 31-12-2016
ws0648 waterschap Reest en Wieden 31-12-2015
ws0201 waterschap Regge en Dinkel 31-12-2013
ws0152 waterschap Rijn en IJssel
ws0621 waterschap Rivierenland
ws0585 waterschap Roer en Overmaas 31-12-2016
ws0661 waterschap Scheldestromen 01-01-2011
ws0154 waterschap Vallei & Eem 31-12-2012
ws0662 waterschap Vallei en Veluwe 01-01-2013
ws0663 waterschap Vechtstromen 01-01-2014
ws0649 waterschap Velt en Vecht 31-12-2013
ws0153 waterschap Veluwe 31-12-2012
ws0653 Wetterskip Fryslân
ws0524 waterschap Zeeuws-Vlaanderen 31-12-2010
ws0536 waterschap Zeeuwse Eilanden 31-12-2010
ws0650 waterschap Zuiderzeeland