Register overige overheidsorganisaties compleet

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_overige_overheidsorganisaties_compleet/3
Titel Register overige overheidsorganisaties compleet
Beschrijving Waardelijst met alle overige overheidsorganisaties die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.
Versie laatste
Versie-info - sorteernamen naar lowercase - uitbreiding met 5 organisaties tvb DSO
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 07-11-2022 12:09
Publicatiedatum 07-11-2022
Zichtdatum 07-11-2022
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/oorg
Downloads rwc_overige_overheidsorganisaties_compleet_3.json
rwc_overige_overheidsorganisaties_compleet_3.rdf
rwc_overige_overheidsorganisaties_compleet_3.ttl
rwc_overige_overheidsorganisaties_compleet_3.xml
Andere versies
Aantal waarden in lijst 8
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
oorg10001 Eerste Kamer
oorg10006 Inspectie Leefomgeving en Transport
oorg10007 ProRail
oorg10003 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
oorg10005 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
oorg10004 Rijkswaterstaat
oorg10002 Tweede Kamer
oorg10000 Verenigde Vergadering