Register ministeries compleet

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_ministeries_compleet/1
Titel Register ministeries compleet
Beschrijving Waardelijst met alle ministeries die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Register ministeries compleet op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:19
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie
Downloads rwc_ministeries_compleet_1.json
rwc_ministeries_compleet_1.rdf
rwc_ministeries_compleet_1.ttl
rwc_ministeries_compleet_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 16
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
mnre1010 ministerie van Algemene Zaken
mnre1034 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mnre1013 ministerie van Buitenlandse Zaken 12-03-1798
mnre1018 ministerie van Defensie
mnre1040 ministerie van Economische Zaken 13-10-2010
mnre1045 ministerie van Economische Zaken en Klimaat 14-10-2010
mnre1090 ministerie van Financiƫn
mnre1130 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 14-10-2010
mnre1058 ministerie van Justitie en Veiligheid
mnre1150 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 13-10-2010
mnre1153 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 26-10-2017
mnre1109 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
mnre1073 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mnre0170 ministerie van Verkeer en Waterstaat 13-10-2010
mnre1025 ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mnre0180 ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 13-10-2010