Register Caribische openbare lichamen compleet

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwc_caribische_openbare_lichamen_compleet/1
Titel Register Caribische openbare lichamen compleet
Beschrijving Waardelijst met Caribische openbare lichamen die voor zover bekend op de zichtdatum bestaan hebben, bestaan of zullen bestaan.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie waardelijst Register Caribische openbare lichamen compleet op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:18
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/id/col
Downloads rwc_caribische_openbare_lichamen_compleet_1.json
rwc_caribische_openbare_lichamen_compleet_1.rdf
rwc_caribische_openbare_lichamen_compleet_1.ttl
rwc_caribische_openbare_lichamen_compleet_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 3
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
col01 openbaar lichaam Bonaire 10-10-2010
col03 openbaar lichaam Saba 10-10-2010
col02 openbaar lichaam Sint Eustatius 10-10-2010