Wep rubrieken invoer decentraal

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_rubrieken_invoer_decentraal/2
Titel Wep rubrieken invoer decentraal
Beschrijving Waardelijst met rubrieken uit de rubrieksindeling van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat rubrieken voor de invoer door bestuursorganen van decentrale overheden.
Versie laatste
Versie-info Nieuwe rubriek: participatie
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 03-11-2022 14:01
Publicatiedatum 03-11-2022
Zichtdatum 03-11-2022
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Downloads ccw_wep_rubrieken_invoer_decentraal_2.json
ccw_wep_rubrieken_invoer_decentraal_2.rdf
ccw_wep_rubrieken_invoer_decentraal_2.ttl
ccw_wep_rubrieken_invoer_decentraal_2.xml
Andere versies
Aantal waarden in lijst 38
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_11b611a03 omgevingsvergunning
skosCollection_279c30f9 beschikking zonder omgevingsvergunning
c_11b611a01 beschikking zonder omgevingsvergunning | evenementenvergunning
c_11b611a02 beschikking zonder omgevingsvergunning | exploitatievergunning
c_11b611a04 beschikking zonder omgevingsvergunning | vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a05 beschikking zonder omgevingsvergunning | andere vergunning
c_11b611a06 beschikking zonder omgevingsvergunning | andere beschikking
skosCollection_cb69ffbc besluit van algemene strekking
c_11b611a07 besluit van algemene strekking | algemeen verbindend voorschrift (verordening)
c_11b611a09 besluit van algemene strekking | bekendmaking aan de scheepvaart
c_11b611a10 besluit van algemene strekking | beleidsregel
c_11b611a11 besluit van algemene strekking | delegatie- of mandaatbesluit
c_11b611a12 besluit van algemene strekking | gemeenschappelijke regeling
c_11b611a13 besluit van algemene strekking | ruimtelijk plan of omgevingsdocument
c_11b611a14 besluit van algemene strekking | verkeersbesluit of -mededeling
c_11b611a15 besluit van algemene strekking | ander besluit van algemene strekking
skosCollection_5c5faf65 melding
c_11b611a31 melding | evenementmelding
c_11b611a32 melding | exploitatiemelding
c_11b611a33 melding | melding van activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a34 melding | omgevingsmelding
c_11b611a35 melding | andere melding
skosCollection_faf5d9d2 oproeping of juridische kennisgeving
c_11b611a30 oproeping of juridische kennisgeving | uitschrijving basisregistratie personen
skosCollection_ef549194 overig
c_11b611a44 overig | benoeming of ontslag
c_11b611a46 overig | convenant
c_11b611a49 overig | kieswetpublicatie
c_52a2fb6d overig | participatie
c_11b611a57 overig | vervreemding erfgoed
c_11b611a58 overig | overige overheidsinformatie
skosCollection_4ab9b0a5 voorlichting
c_11b611a36 voorlichting | afvalinzameling
c_11b611a37 voorlichting | inspraak
c_11b611a38 voorlichting | openingstijden
c_11b611a39 voorlichting | vergadering of stuk van het bestuur
c_11b611a40 voorlichting | verkiezingen
c_11b611a41 voorlichting | andere voorlichtingsinformatie