Wep rubrieken invoer centraal

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_rubrieken_invoer_centraal/3
Titel Wep rubrieken invoer centraal
Beschrijving Waardelijst met rubrieken uit de rubrieksindeling van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat rubrieken voor de invoer door bestuursorganen van de centrale overheid.
Versie laatste
Versie-info Tooiont:prefLabelVoorGroepen algemeen verbindende voorschriften (ministeriële regelingen) toegevoegd.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 21-07-2022 14:54
Publicatiedatum 21-07-2022
Zichtdatum 21-07-2022
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Downloads ccw_wep_rubrieken_invoer_centraal_3.json
ccw_wep_rubrieken_invoer_centraal_3.rdf
ccw_wep_rubrieken_invoer_centraal_3.ttl
ccw_wep_rubrieken_invoer_centraal_3.xml
Andere versies
Aantal waarden in lijst 46
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
skosCollection_bb4036a8 besluit van algemene strekking
c_38871eed besluit van algemene strekking | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling)
c_11b611a08 besluit van algemene strekking | algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen
c_11b611a09 besluit van algemene strekking | bekendmaking aan de scheepvaart
c_11b611a10 besluit van algemene strekking | beleidsregel
c_11b611a12 besluit van algemene strekking | gemeenschappelijke regeling
c_11b611a13 besluit van algemene strekking | ruimtelijk plan of omgevingsdocument
c_11b611a14 besluit van algemene strekking | verkeersbesluit of -mededeling
c_11b611a15 besluit van algemene strekking | ander besluit van algemene strekking
skosCollection_fc27c174 oproeping of juridische kennisgeving
c_11b611a23 oproeping of juridische kennisgeving | deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst
c_11b611a24 oproeping of juridische kennisgeving | echtscheiding of ontbinding
c_11b611a25 oproeping of juridische kennisgeving | faillissement, surseance van betaling of schuldsanering
c_11b611a26 oproeping of juridische kennisgeving | gerechtelijke oproeping belanghebbenden
c_11b611a27 oproeping of juridische kennisgeving | ondercuratelestelling of handlichting
c_11b611a28 oproeping of juridische kennisgeving | oproeping onbetaalde boetes
c_11b611a29 oproeping of juridische kennisgeving | schuldeisers of vereffening nalatenschap
skosCollection_082172d0 overig
c_11b611a42 overig | advies Raad van State
c_11b611a43 overig | autorisatiebesluit basisregistratie personen
c_11b611a44 overig | benoeming of ontslag
c_11b611a45 overig | circulaire
c_11b611a46 overig | convenant
c_11b611a47 overig | Gazette Raad voor plantenrassen
c_11b611a48 overig | interne regeling
c_11b611a49 overig | kieswetpublicatie
c_11b611a50 overig | koninklijke onderscheiding
c_11b611a51 overig | liquidatie
c_11b611a52 overig | mededeling verzekeringswezen
c_11b611a53 overig | ongewenstverklaring vreemdeling
c_11b611a54 overig | onteigening
c_11b611a55 overig | pensioenen
c_11b611a56 overig | tuchtrechtelijke uitspraak
c_11b611a57 overig | vervreemding erfgoed
c_11b611a58 overig | overige overheidsinformatie
skosCollection_496893cf registermutatie
c_11b611a16 registermutatie | accountantsregister
c_11b611a17 registermutatie | handelsregister
c_11b611a18 registermutatie | register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg
c_11b611a21 registermutatie | register diergeneesmiddelen
c_11b611a19 registermutatie | register geneesmiddelen
c_11b611a20 registermutatie | register gewasbeschermingsmiddelen of biociden
c_11b611a22 registermutatie | register streekproducten
skosCollection_15fff04a vergunning of andere beschikking
c_11b611a03 vergunning of andere beschikking | omgevingsvergunning
c_11b611a05 vergunning of andere beschikking | andere vergunning