Wep rubrieken invoer beschikkingen zonder omgevingsvergunning

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_rubrieken_beschikkingen_zonder_omgevingsvergunning/1
Titel Wep rubrieken invoer beschikkingen zonder omgevingsvergunning
Beschrijving Waardelijst met subrubrieken uit de rubrieksindeling van de Wet elektronische publicaties onder de hoofdrubriek vergunning of andere beschikking, maar zonder de subrubriek omgevingsvergunning.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst Wep rubrieken invoer beschikkingen zonder omgevingsvergunning op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:56
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Downloads ccw_wep_rubrieken_beschikkingen_zonder_omgevingsvergunning_1.json
ccw_wep_rubrieken_beschikkingen_zonder_omgevingsvergunning_1.rdf
ccw_wep_rubrieken_beschikkingen_zonder_omgevingsvergunning_1.ttl
ccw_wep_rubrieken_beschikkingen_zonder_omgevingsvergunning_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 5
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_11b611a01 evenementenvergunning
c_11b611a02 exploitatievergunning
c_11b611a04 vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
c_11b611a05 andere vergunning
c_11b611a06 andere beschikking