Wep plansoorten invoer

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_wep_plansoorten_invoer/1
Titel Wep plansoorten invoer
Beschrijving Waardelijst met plansoorten van publicaties van ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten op grond van de Wet elektronische publicaties. Deze waardelijst bevat plansoorten voor de invoer door bestuursorganen, gegroepeerd per overheidslaag.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst Wep plansoorten invoer op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:57
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/wep
Downloads ccw_wep_plansoorten_invoer_1.json
ccw_wep_plansoorten_invoer_1.rdf
ccw_wep_plansoorten_invoer_1.ttl
ccw_wep_plansoorten_invoer_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 12
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
skosCollection_7261d483 plansoort gemeente
c_d3c8e4b03 plansoort gemeente | bestemmings- of omgevingsplan
c_d3c8b4b05 plansoort gemeente | structuur- of omgevingsvisie
c_d3c8b4b06 plansoort gemeente | voorbereidingsbesluit
skosCollection_a898527f plansoort provincie
c_d3c8e4b01 plansoort provincie | aanwijzingsbesluit of instructie
c_d3c8e4b02 plansoort provincie | projectbesluit
c_d3c8b4b04 plansoort provincie | provinciale omgevingsverordening
c_d3c8b4b09 plansoort provincie | reactieve interventie
skosCollection_8c7bd751 plansoort rijk
skosCollection_681a4769 plansoort waterschap
c_d3c8b4b08 plansoort waterschap | waterschapsverordening