STOP stappen besluitvorming ontwerpbesluit

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_stop_stappen_besluitvorming_ontwerpbesluit/1
Titel STOP stappen besluitvorming ontwerpbesluit
Beschrijving Waardelijst met formele stappen die een rol spelen bij de totstandkoming van een ontwerpbesluit.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst STOP stappen besluitvorming ontwerpbesluit op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 17:59
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_stop_stappen_besluitvorming_ontwerpbesluit_1.json
ccw_stop_stappen_besluitvorming_ontwerpbesluit_1.rdf
ccw_stop_stappen_besluitvorming_ontwerpbesluit_1.ttl
ccw_stop_stappen_besluitvorming_ontwerpbesluit_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 5
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_dad20b4a begin inzagetermijn
c_1c457490 einde inzagetermijn
c_e1ec050e ondertekening
c_932b7730 publicatie
c_641ecd76 vaststelling