STOP stappen besluitvorming definitief besluit

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_stop_stappen_besluitvorming_definitief_besluit/2
Titel STOP stappen besluitvorming definitief besluit
Beschrijving Waardelijst met formele stappen die een rol spelen bij de totstandkoming van een (regulier) definitief besluit.
Versie laatste
Versie-info Vier nieuwe besluitstappen toegevoegd: start beroepsprocedure, schorsing, opheffing schorsing, einde beroepsprocedures.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 22-12-2021 13:36
Publicatiedatum 22-12-2021
Zichtdatum 22-12-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_stop_stappen_besluitvorming_definitief_besluit_2.json
ccw_stop_stappen_besluitvorming_definitief_besluit_2.rdf
ccw_stop_stappen_besluitvorming_definitief_besluit_2.ttl
ccw_stop_stappen_besluitvorming_definitief_besluit_2.xml
Andere versies
Aantal waarden in lijst 9
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_2efdfa71 einde beroepsprocedures
c_a06fcac7 einde beroepstermijn
c_35b3b577 einde bezwaartermijn
c_e1ec050e ondertekening
c_daf1c90b opheffing schorsing
c_932b7730 publicatie
c_2dfc961e schorsing
c_e09fe246 start beroepsprocedure
c_641ecd76 vaststelling