STOP proceduresoorten

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_stop_proceduresoorten/1
Titel STOP proceduresoorten
Beschrijving Waardelijst met soorten besluitvormingprocedures die in het STOP-model zijn gemodelleerd.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst STOP proceduresoorten op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 18:00
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_stop_proceduresoorten_1.json
ccw_stop_proceduresoorten_1.rdf
ccw_stop_proceduresoorten_1.ttl
ccw_stop_proceduresoorten_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 2
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_be169345 definitiefbesluitprocedure
c_f07457d8 voorbereidingsprocedure