STOP bestuursorganen

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_stop_bestuursorganen/1
Titel STOP bestuursorganen
Beschrijving Waardelijst met typen bestuursorganen die een rol spelen in het STOP-model.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst STOP bestuursorganen op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 18:01
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_stop_bestuursorganen_1.json
ccw_stop_bestuursorganen_1.rdf
ccw_stop_bestuursorganen_1.ttl
ccw_stop_bestuursorganen_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 16
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
skosCollection_2a1d64e7 bestuursorgaan gemeente
c_2c4e7407 bestuursorgaan gemeente | burgemeester
c_28ecfd6d bestuursorgaan gemeente | college van burgemeester en wethouders
c_2a7d8663 bestuursorgaan gemeente | gemeenteraad
skosCollection_3469893d bestuursorgaan provincie
c_e24d39f6 bestuursorgaan provincie | commissaris van de Koning
c_61676cbc bestuursorgaan provincie | gedeputeerde staten
c_411b4e4a bestuursorgaan provincie | provinciale staten
skosCollection_e3cf586b bestuursorgaan staat
c_bcfb7b4e bestuursorgaan staat | minister
c_91fb5e42 bestuursorgaan staat | regering
c_3aaa4d12 bestuursorgaan staat | staatssecretaris
skosCollection_be4c3d94 bestuursorgaan waterschap
c_70c87e3d bestuursorgaan waterschap | algemeen bestuur
c_5cc92c89 bestuursorgaan waterschap | dagelijks bestuur
c_f70a6113 bestuursorgaan waterschap | dijkgraaf