PLOOI filetypes aansluitvoorwaarden

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_filetypes/1
Titel PLOOI filetypes aansluitvoorwaarden
Beschrijving Waardelijst met filetypes die worden toegestaan in de aansluitvoorwaarden van PLOOI, geselecteerd uit filetypes-skos-ap-act.rdf (EU VOC AT).
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst PLOOI filetypes aansluitvoorwaarden op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 18:01
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/xtrn
Downloads ccw_plooi_filetypes_1.json
ccw_plooi_filetypes_1.rdf
ccw_plooi_filetypes_1.ttl
ccw_plooi_filetypes_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 15
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
BMP Bitmap Image File
BWF BWF
CSV CSV
GIF GIF
GML GML
JPEG JPEG
MPEG2 MPEG-2
MPEG4 MPEG-4
ODT ODT
PDF PDF
TXT Plain text
PNG PNG
RTF RTF
SVG SVG
TIFF TIFF