PLOOI documentsoorten portaal

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_documentsoorten_portaal/1
Titel PLOOI documentsoorten portaal
Beschrijving Waardelijst met documentsoorten ten behoeve van het PLOOI-portaal.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst PLOOI documentsoorten portaal op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 18:02
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_plooi_documentsoorten_portaal_1.json
ccw_plooi_documentsoorten_portaal_1.rdf
ccw_plooi_documentsoorten_portaal_1.ttl
ccw_plooi_documentsoorten_portaal_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 40
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
skosCollection_d6fb6e4a beleidsinformatie
c_d506b718 beleidsinformatie | advies
c_a40458df beleidsinformatie | adviesaanvraag
c_0e425c23 beleidsinformatie | adviesvoorstel
c_8b92eab4 beleidsinformatie | ambtsbericht
c_dfa0ff1f beleidsinformatie | begroting
c_9376c730 beleidsinformatie | beleidsnota
c_2977c34f beleidsinformatie | beslisnota
c_a6f44748 beleidsinformatie | jaarplan
c_3d782f30 beleidsinformatie | jaarverslag
c_3300f29a beleidsinformatie | rapport
skosCollection_b55bc3bc communicatie
c_7652d853 communicatie | brief
c_97f44ea5 communicatie | brochure
c_3eb5572a communicatie | circulaire
c_9ecc0007 communicatie | organisatiegegevens
c_7eba29ad communicatie | persbericht
c_2aedadff communicatie | toespraak
skosCollection_c8beadf5 formele besluitvorming
c_fbaa7e4b formele besluitvorming | beleidsregel
c_e0865e4d formele besluitvorming | beslissing op verzoek art. 3 Wob
c_465163c9 formele besluitvorming | besluit
c_386e74cb formele besluitvorming | convenant
c_d2a6707c formele besluitvorming | ministeriƫle regeling
c_002fc258 formele besluitvorming | vergunning
skosCollection_c9747bf6 parlementair document
c_a17ef403 parlementair document | Handelingen
c_056a75e1 parlementair document | Kamerstuk
skosCollection_b41918c8 parlementair document | Kamervraag
c_6d494ab6 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag met antwoord
c_03c52ba0 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag zonder antwoord
c_f1652921 parlementair document | niet-dossierstuk
skosCollection_38f68a0f publicatieblad
c_61e3099a publicatieblad | Staatsblad
c_0670bae1 publicatieblad | Staatscourant
skosCollection_3b881f06 vergaderstuk
c_f90465b3 vergaderstuk | agenda
c_de27ae7a vergaderstuk | ingekomen stuk
c_68c541a4 vergaderstuk | vergaderdocument
c_42e406dd vergaderstuk | vergaderverslag