PLOOI documentsoorten

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_documentsoorten/3
Titel PLOOI documentsoorten
Beschrijving Waardelijst met documentsoorten ten behoeve van PLOOI.
Versie laatste
Versie-info Correctie label vergaderstuk
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 16-05-2022 17:54
Publicatiedatum 16-05-2022
Zichtdatum 16-05-2022
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_plooi_documentsoorten_3.json
ccw_plooi_documentsoorten_3.rdf
ccw_plooi_documentsoorten_3.ttl
ccw_plooi_documentsoorten_3.xml
Andere versies
Aantal waarden in lijst 76
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
skosCollection_1672ca89 adviesdocument
c_d506b718 adviesdocument | advies
c_a40458df adviesdocument | adviesaanvraag
c_0e425c23 adviesdocument | adviesvoorstel
skosCollection_722842d2 beleidsdocument
c_dfa0ff1f beleidsdocument | begroting
c_9376c730 beleidsdocument | beleidsnota
c_2977c34f beleidsdocument | beslisnota
c_a6f44748 beleidsdocument | jaarplan
c_3d782f30 beleidsdocument | jaarverslag
skosCollection_0488ebea beleidsdocument | rapport
c_8b92eab4 beleidsdocument | rapport | ambtsbericht
c_38ba44de beleidsdocument | rapport | evaluatierapport
c_4efe1293 beleidsdocument | rapport | inspectierapport
c_6f49bf34 beleidsdocument | rapport | onderzoeksrapport
c_99d3e284 beleidsdocument | rapport | verantwoordingsrapport
c_cccba364 beleidsdocument | rapport | voortgangsrapport
c_a1dae55d beleidsdocument | termijnagenda
skosCollection_a4ec93a9 beschikking
c_c1956ef0 beschikking | aanwijzingsbeschikking
c_acb44d77 beschikking | benoemingsbeschikking
skosCollection_ac6749c5 beschikking | beschikking tot handhaving
c_45be34e9 beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen boete
c_a55b7649 beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen last onder bestuursdwang
c_566a4430 beschikking | beschikking tot handhaving | beschikking tot opleggen last onder dwangsom
c_4f50ca9c beschikking | beslissing op Wob-/Woo-verzoek
c_30e8b503 beschikking | concessie
c_2ab17960 beschikking | erkenningsbeschikking
c_2c0438f4 beschikking | instemmingsbeschikking
c_f7dc55d9 beschikking | ontheffingsbeschikking
c_aebfec50 beschikking | subsidiebeschikking
c_002fc258 beschikking | vergunning
skosCollection_0c722aae communicatie-uiting
c_7652d853 communicatie-uiting | brief
c_97f44ea5 communicatie-uiting | brochure
c_3eb5572a communicatie-uiting | circulaire
c_c2f56984 communicatie-uiting | nieuwsbericht
c_9ecc0007 communicatie-uiting | organisatiegegevens
c_7eba29ad communicatie-uiting | persbericht
c_2aedadff communicatie-uiting | toespraak
c_386e74cb convenant
skosCollection_83cb2845 document van burger
c_06a67c95 document van burger | bezwaarschrift
c_ef935990 document van burger | klacht
c_d943ca24 document van burger | ontheffingsaanvraag
c_5824891d document van burger | subsidieaanvraag
c_dad2a6ed document van burger | vergunningaanvraag
c_df2cb56e document van burger | zienswijze
skosCollection_c27612fd parlementair document
c_a17ef403 parlementair document | Handelingen
c_056a75e1 parlementair document | Kamerstuk
skosCollection_a3307697 parlementair document | Kamervraag
c_6d494ab6 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag met antwoord
c_03c52ba0 parlementair document | Kamervraag | Kamervraag zonder antwoord
c_f1652921 parlementair document | niet-dossierstuk
skosCollection_f49814b2 publicatieblad
c_852da199 publicatieblad | Afkondigingsblad
c_12cd7b9b publicatieblad | Blad gemeenschappelijke regeling
c_81cc2eb5 publicatieblad | Gemeenteblad
c_bdc265d5 publicatieblad | Provinciaal blad
c_61e3099a publicatieblad | Staatsblad
c_0670bae1 publicatieblad | Staatscourant
c_b3179555 publicatieblad | Tractatenblad
c_c97b118a publicatieblad | Waterschapsblad
skosCollection_1e96f394 regelgeving en formele besluitvorming
c_fbaa7e4b regelgeving en formele besluitvorming | beleidsregel
c_465163c9 regelgeving en formele besluitvorming | besluit
c_d2a6707c regelgeving en formele besluitvorming | ministeriƫle regeling
c_5b1055aa regelgeving en formele besluitvorming | plan
skosCollection_1448ec0f vergaderstuk
c_f90465b3 vergaderstuk | agenda
c_d4a4792f vergaderstuk | besluitenlijst
c_de27ae7a vergaderstuk | ingekomen stuk
c_42e406dd vergaderstuk | vergaderverslag
skosCollection_149a3964 Woo-procedure
c_1cf18f83 Woo-procedure | Wob-/Woo-verzoek