PLOOI documenthandelingen

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_plooi_documenthandelingen/1
Titel PLOOI documenthandelingen
Beschrijving Waardelijst voor PLOOI met handelingen die een bestaand document van toestand doen veranderen (bijvoorbeeld: het document is ter inzage gelegd), dan wel een nieuw document doen ontstaan (bijvoorbeeld: het document is gewijzigd en er ontstaat een nieuwe (geconsolideerde) versie van het document).
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst PLOOI documenthandelingen op zichtdatum 15-11-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 15-11-2021 18:02
Publicatiedatum 15-11-2021
Zichtdatum 15-11-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_plooi_documenthandelingen_1.json
ccw_plooi_documenthandelingen_1.rdf
ccw_plooi_documenthandelingen_1.ttl
ccw_plooi_documenthandelingen_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 3
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_e1ec050e ondertekening
c_dfcee535 ontvangst
c_641ecd76 vaststelling