KOOP-systemen

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/set/ccw_koopsystemen/1
Titel KOOP-systemen
Beschrijving Waardelijst met informatiesystemen die bij KOOP in gebruik zijn. Met name bedoeld om provenance met vast te leggen.
Versie laatste
Versie-info Eerste versie collectiegebaseerde conceptwaardelijst KOOP-systemen op zichtdatum 22-12-2021.
Verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aangemaakt op 22-12-2021 13:31
Publicatiedatum 22-12-2021
Zichtdatum 22-12-2021
Afgeleid van https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern
Downloads ccw_koopsystemen_1.json
ccw_koopsystemen_1.rdf
ccw_koopsystemen_1.ttl
ccw_koopsystemen_1.xml
Andere versies
    Geen
Aantal waarden in lijst 1
Code Waarde Geldig vanaf Geldig tot en met
c_a97ecc72 DROP