Waardelijst-element

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm1949
Waarde gemeente Waadhoeke
Gemeentecode 1949
Ligt in provincie provincie Fryslân
Officiële naam met soort gemeente Waadhoeke
Officiële naam zonder soort Waadhoeke
Officiële naam voor sorteren waadhoeke
Voorkeursnaam zonder soort Waadhoeke
Voorkeursnaam inclusief soort gemeente Waadhoeke
Voorkeursnaam voor sorteren waadhoeke
Begindatum 01-01-2018
Soort (klasse) https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente
Opvolger van gemeente het Bildt
gemeente Franekeradeel
gemeente Menameradiel
Klasse waardelijst-element https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/Gemeente
Soort organisatie https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_49ea8180
Organisatiecode gm1949
OWMS identifier (vervallen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waadhoeke

Deze waarde komt voor in de volgende waardelijsten:

Waardelijst Versie Datum Waarde
Register gemeenten compleet 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 2 01-01-2022
Register gemeenten compleet 2 12-01-2022
Register gemeenten compleet 3geselecteerd 08-02-2022
Register gemeenten op peildatum 3 08-02-2022
Register gemeenten compleet 4 22-12-2022
Register gemeenten op peildatum 4 22-12-2022