Waardelijst-element

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm1900
Waarde gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeentecode 1900
Ligt in provincie provincie Fryslân
Officiële naam met soort gemeente Súdwest-Fryslân
Officiële naam zonder soort Súdwest-Fryslân
Officiële naam voor sorteren súdwest-fryslân
Voorkeursnaam zonder soort Súdwest-Fryslân
Voorkeursnaam inclusief soort gemeente Súdwest-Fryslân
Voorkeursnaam voor sorteren súdwest-fryslân
Begindatum 01-01-2011
Soort (klasse) https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente
Opvolger van gemeente Littenseradiel
gemeente Bolsward
gemeente Sneek
gemeente Nijefurd
gemeente Wymbritseradiel
gemeente Wûnseradiel
Klasse waardelijst-element https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/Gemeente
Soort organisatie https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_49ea8180
Organisatiecode gm1900
OWMS identifier (vervallen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sudwest_Fryslan

Deze waarde komt voor in de volgende waardelijsten:

Waardelijst Versie Datum Waarde
Register gemeenten compleet 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 2 01-01-2022
Register gemeenten compleet 2 12-01-2022
Register gemeenten compleet 3geselecteerd 08-02-2022
Register gemeenten op peildatum 3 08-02-2022
Register gemeenten compleet 4 22-12-2022
Register gemeenten op peildatum 4 22-12-2022