Waardelijst-element

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm0090
Waarde gemeente Smallingerland
Gemeentecode 0090
Ligt in provincie provincie Fryslân
Officiële naam met soort gemeente Smallingerland
Officiële naam zonder soort Smallingerland
Officiële naam voor sorteren smallingerland
Voorkeursnaam zonder soort Smallingerland
Voorkeursnaam inclusief soort gemeente Smallingerland
Voorkeursnaam voor sorteren smallingerland
Soort (klasse) https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente
Klasse waardelijst-element https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/Gemeente
Soort organisatie https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_49ea8180
Organisatiecode gm0090
OWMS identifier (vervallen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Smallingerland

Deze waarde komt voor in de volgende waardelijsten:

Waardelijst Versie Datum Waarde
Register gemeenten compleet 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 2 01-01-2022
Register gemeenten compleet 2 12-01-2022
Register gemeenten compleet 3geselecteerd 08-02-2022
Register gemeenten op peildatum 3 08-02-2022
Register gemeenten compleet 4 22-12-2022
Register gemeenten op peildatum 4 22-12-2022