Waardelijst-element

Identifier https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm0080
Waarde gemeente Leeuwarden
Gemeentecode 0080
Ligt in provincie provincie Fryslân
Officiële naam met soort gemeente Leeuwarden
Officiële naam zonder soort Leeuwarden
Officiële naam voor sorteren leeuwarden
Voorkeursnaam zonder soort Leeuwarden
Voorkeursnaam inclusief soort gemeente Leeuwarden
Voorkeursnaam voor sorteren leeuwarden
Soort (klasse) https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente
Opvolger van gemeente Boarnsterhim
gemeente Leeuwarderadeel
gemeente Littenseradiel
Klasse waardelijst-element https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/Gemeente
Soort organisatie https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_49ea8180
Organisatiecode gm0080
OWMS identifier (vervallen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Leeuwarden_(gemeente)

Deze waarde komt voor in de volgende waardelijsten:

Waardelijst Versie Datum Waarde
Register gemeenten compleet 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 1 15-11-2021
Register gemeenten op peildatum 2 01-01-2022
Register gemeenten compleet 2 12-01-2022
Register gemeenten compleet 3geselecteerd 08-02-2022
Register gemeenten op peildatum 3 08-02-2022
Register gemeenten compleet 4 22-12-2022
Register gemeenten op peildatum 4 22-12-2022