TOOI - Thesaurus en Ontologie Overheidsinformatie

Kennismodel van overheidsinformatie.

TOOI is een model van de informatie die gepubliceerd wordt door alle organisaties binnen de Nederlandse overheid. Met behulp van het TOOI-model kan die informatie in samenhang vindbaar gemaakt worden over organisaties en informatiesystemen heen. Organisaties binnen en buiten de overheid kunnen TOOI gebruiken om de inhoud van hun informatiesystemen van metadata te voorzien, waardoor deze eenvoudig gerelateerd kan worden aan inhoud uit andere bronnen die met TOOI zijn verrijkt.

TOOI is ontwikkeld en wordt beheerd door KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties.

Waaruit bestaat TOOI?

TOOI is een semantisch model van algemene kennis over overheidsinformatie en overheidsorganisaties. Het kennismodel van TOOI bestaat uit:

Al deze kennis is vastgelegd als linked data in RDF. Dat betekent dat elk onderdeel in het model, of het nou een klasse, een eigenschap, een organisatie of een concept betreft, een voor de mens leesbaar eenduidig label en definitie heeft.

Elk onderdeel heeft daarnaast een URI: een unieke identificatie die door software gebruikt kan worden. Deze URI's worden opgenomen in de publicaties van KOOP waardoor we overheidsinformatie eenduidiger onderling kunnen relateren en in samenhang kunnen ontsluiten.

Uit het kennismodel worden waardelijsten geproduceerd om systemen te kunnen ondersteunen die alle waardes van een type op een bepaalde datum nodig hebben, bijvoorbeeld om alle actuele gemeentes te tonen in een invoerscherm of in een zoekinterface.

Zowel KOOP als andere organisaties binnen en buiten de overheid kunnen gebruik maken van de definities en de URI's van TOOI.

Wat vindt u op deze website:

Kwaliteitsaspecten

Alle referentiegegevens in TOOI zijn voor zover mogelijk gebaseerd op authentieke informatie uit officiële publicaties. De informatie over overheidsorganisaties is afkomstig uit het Register van overheidsorganisaties.

TOOI-URI's zijn persistent. Een TOOI-URI die eenmaal is gemunt blijft te allen tijde de uniforme identificatie voor het 'ding' (in RDF de resource) dat het oorspronkelijk identificeerde. De eigenschappen waarmee dat ding wordt beschreven kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Veranderingen in de werkelijkheid worden voortdurend verwerkt in het kennismodel van TOOI.

TOOI is de beoogd opvolger van OWMS (Overheids Web Metadatastandaard). De ervaringen en inzichten die zijn opgedaan met OWMS en de nieuwe ontwikkelingen in het linked datalandschap hebben geresulteerd in een nieuw model en een nieuwe URI-strategie. Daarom is gekozen voor een nieuwe naam, "TOOI", in plaats van een nieuwe versie van OWMS.

Status en doorontwikkeling van TOOI

TOOI is sterk in beweging. De eerste versie is op deze website beschikbaar gesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan de volgende ontwikkelingen:

Contactinformatie

Vragen en feedback kunt u mailen naar servicedesk@koop.overheid.nl.

Gebruikers en iedereen die op de hoogte wil worden gehouden van updates rondom TOOI nodigen we graag uit om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.